Kamera sistemi uygulaması doğru mudur?
Kesinlikle doğrudur. 
Kesinlikle yanlıştır. 
Eksiklikleri giderilmelidir. 
Bilgi sahibi değilim.