İŞİTME EĞİTİMİ

İşitme duyusu anne karnında işlevini görmeye başlar. Bebek, doğar doğmaz işitmeye başlar. Birkaç haftalık olunca iletişime geçmeye başlar.   
İşitme engelli çocukların konuşma organlarında bir bozukluk yoktur. Sesleri duyamadıkları için, sesi tanımadıkları için konuşmayı öğrenmede güçlük çekerler.
Bu yüzden işitme eğitiminin ilk basamağı çocuğun sesi fark etmesini sağlamaktır. Sesi fark ettikten sonra sesin nereden geldiğini bulmaya çalışacaktır. Sesleri dinleyen çocuk duyduklarını anlamlandırmaya çalışacak, zamanla jest, mimik, gülücük, ağlama gibi tepkilerle iletişime geçmeye başlayacaktır. Sesin şiddetine, içeriğine, söylenen sözcüklere uygun tepkiler verecektir.
İşitme, dinleme eğitimi dil gelişiminde önemli bir basamaktır. Onun için eğitime alınan bireylerin mevcut işitme kalıntılarından azami ölçüde yararlanılmalıdır.
Merkezimizde eğitim alan bebek, çocuk ve yetişkinlere ses yalıtımlı odalarımızda zengin sesli materyallerle işitme eğitimi verilmektedir. Eğitimlerde:
Sesi fark etme
Sesin kaynağını bulma,
Sesin yönünü ve şiddetini ayırt etme
Doğal sesleri ayırt etme
Müzikal sesleri ayırt etme
Konuşma seslerini ayırt etme vb. çalışmaları yapılmaktadır.