OKUMA YAZMA EĞİTİMİ

İşitme engelli çocuklar okuma yazmayı öğrenmede yaşıtlarına göre güçlük yaşayabilirler. Bu durum çocuğun işitme kaybı derecesine, zeka durumuna göre değişiklik gösterir. Normal zeka seviyesine sahip işitme engelli çocuklar erken yaşta özel eğitim almaya başlarsa okuma yazmayı akranları ile aynı zamanda öğrenebilir.
Merkezimizde eğitim alan çocuklara okuma yazmaya hazırlık becerileri işitme ve konuşma eğitimleri ile birlikte verilerek okula başladıklarında kısa sürede okumayı yazmayı öğrenmektedirler.
Okuma yazma çalışmalarında:
Görsel algı çalışmaları ( el göz koordinasyonunu sağlama, şekil, mekan, zaman kavramlarını geliştirme vb.)
İşitsel algı çalışmaları ( dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme vb.)
Sözcük dağarcığını geliştirme
El kaslarını geliştirme (çizme, boyama, kesme, yapıştırma vb.)
Harfleri okuma yazma
Heceleri okuma yazma
Kelimeleri okuma yazma
Cümleleri okuma yazma
Okuma hızını geliştirme
Okuduğunu anlama vb. çalışmalar yapılmaktadır.