Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler Destek Eğitim Programı (Fizyoterapi)

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve ince motor gelişimleri olumsuz etkilenmiş çocuk ve yetişkinlere Fizyoterapi programı uygulanmaktadır.

Sağlık Kurulu raporu ve Rehberlik Araştırma Merkezinden alınacak rapor ile haftada 2 seans bireysel 1 seans grup eğitimi ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

Eğitimlerde bedensel engelli bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç ve gereçlerden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Dışkapı şubemizde Fizyoterapi programı uygulanmaktadır.

Fizyoterapi programlarımız uzman fizyoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Bu amaçla program içeriğinde aşağıdaki modüllere yönelik eğitimler verilir.

KABA MOTOR BECERİLER
Sırtüstü
Yüzüstü
Destekli Oturma
Desteksiz Oturma
Emekleme
Dizüstü
Ayakta Durma
Destekli Yürüme
Desteksiz Yürüme
Merdiven İnip-Çıkma
İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler

MOTOR BECERİLER
Çizim Becerileri
Tutma ve Bırakma
El Becerileri ve El-Göz Koordinasyonu
Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı)
Taktil Sistem (Dokunma)
Görsel Algılama
Vestibuler Sistem (Denge)