İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Dışkapı Şubemizde işitme engellilere yönelik destek eğitim programları uygulanmaktadır.
4 bireysel 1 grup eğitimi odamız bu program için ayrılmıştır. Tüm sınıflarımız ses yalıtımlıdır.
Eğitimlerimizden doğuştan ya da sonradan işitme engeli olan, tıbbi tanısı konulmuş 6 ay üzeri tüm bireyler yararlanmaktadır.
İşitme engelli çocuk ve yetişkinler için işitme- konuşma eğitimi programları uygulanmaktadır.
Eğitimlerimiz 45’er dakikalık seanslardan oluşmaktadır.
Sağlık Kurulu raporu alındığı takdirde haftada 2 seans bireysel 1 seans grup eğitimi ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.
Koklear İmplant cihazı, kulak arkası cihazı vb. cihazları kullanan öğrencilerimizin işitme kalıntılarından azami ölçüde faydalanmayı sağlayarak alıcı dil ve ifade edici dil becerileri geliştirilmektedir.
Eğitimler, işitme engelliler öğretmenleri, çocuk gelişimi öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve psikologlar tarafından verilmektedir.