ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Dışkapı Şubemizde özel öğrenme güçlüğü bulunan bireylere destek eğitim programları uygulanmaktadır.
2 bireysel 1 grup odamız bu program için düzenlenmiştir.
Eğitimlerimizden özel öğrenme güçlüğü olan, tıbbi tanısı konulmuş her yaştaki bireyler yararlanmaktadır.
Eğitimlerimiz 45’er dakikalık seanslardan oluşmaktadır.
Sağlık Kurulu raporu alındığı takdirde haftada 2 seans bireysel 1 seans grup eğitimi ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.
Program, öğrencilerin performans düzeyleri doğrultusunda okuma yazma, dilbilgisi, matematik becerileri gibi akademik eğitimleri kapsamaktadır.
Eğitimler, özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve psikologlar tarafından verilmektedir.