ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Dışkapı Şubemizde hafif, orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli bulunan bireylere destek eğitimi verilmektedir.
11 bireysel ve 2 grup eğitimi odamız bu program için ayrılmıştır.
Eğitimlerimizden tıbbi tanısı konulmuş 6 ay üzeri tüm bireyler yararlanmaktadır.
Eğitimlerimiz 45’er dakikalık seanslardan oluşmaktadır.
Sağlık Kurulu raporu alındığı takdirde haftada 2 seans bireysel 1 seans grup eğitimi ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.
Eğitimler her öğrencinin kendi ihtiyacı doğrultusunda belirlenerek yaşıtlarının sahip olduğu bedensel, zihinsel, ruhsal olgunluğa erişmeleri sağlanmaya çalışılır.
Bu amaçla program içeriğinde aşağıdaki modüllere yönelik eğitimler verilir.
Öz Bakım Becerileri
Günlük Yaşam Becerileri
Dil, Konuşma ve İletişim Becerileri
Bilişsel Hazırlık Becerileri
Psikomotor Beceriler
Toplumsal Yaşam Becerileri
Türkçe
Matematik
Sosyal Hayat
Eğitimler, özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve psikologlar tarafından verilmektedir.