ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş bireylere destek eğitimi verilmektedir.

Sağlık Kurulu raporu ve Rehberlik Araştırma Merkezinden alınacak rapor ile haftada 2 seans bireysel 1 seans grup eğitimi ücreti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir.

Eğitimlerimiz 40’ar dakikalık seanslardan oluşmaktadır.

Dışkapı Şubemizde ve Eryaman Şubemizde Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır.

Sınıflarımız görsel, işitsel modern araç gereçlerle donatılmıştır.

Eğitimler, özel eğitim öğretmenleri, çocuk gelişimi öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri ve psikologlar tarafından verilmektedir.